BLOG


Transposició de dues directives de la UE sobre l'IVA d'el comerç electrònic

Jun 17 2021 - 5:34 AM     Tags: FiscalEl passat 27 d'abril, el Govern va aprovar el Reial decret llei 7/2021, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció de blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors, que també produien modificacions de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit derivades de la transposició de dues directives comunitàries.

 

En concret, es van transposar la Directiva 2017/2455 sobre obligacions respecte de l'impost sobre el valor afegit per a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns, i la Directiva 2019/1995, sobre vendes a distància de béns ia certes entregues nacionals de béns.

 

Ara l'Executiu aprova el desenvolupament reglamentari d'aquest Reial decret llei.

 

Amb aquesta transposició es pretenen reduir les càrregues administratives i els costos de gestió de l'IVA per a professionals i empresaris que realitzin vendes transfrontereres, i reduir el frau en l'IVA transfronterer.

 

Novetats de les transposicions

 

La nova gestió de el comerç electrònic en l'IVA es plasma en la inclusió de tres nous règims especials de finestreta única a què poden acollir-se opcionalment els empresaris i professionals per a la declaració i liquidació de l'IVA meritat pels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals.

 

L'extensió de la finestreta única permetrà als empresaris i professionals presentar una sola declaració-liquidació de l'impost per a totes les operacions de comerç electrònic realitzades en els diferents estats membres de la UE, presentada per via electrònica davant l'Administració Tributària de l'Estat membre pel que hagi optat.

 

D'aquesta manera, l'empresari o professional podrà ingressar l'IVA meritat per totes les seves operacions efectuades a la UE per cada trimestre o mes natural a què s'aplica el règim especial.

 

Cal recordar que entre les novetats que incorporen les transposicions, es preveu que els empresaris no establerts a la UE puguin designar un intermediari establert a la Unió com a responsable de liquidar l'IVA.

 

Els empresaris i professionals que s'acullin a aquests règims especials han de mantenir durant deu anys un registre de les operacions i quedaran obligats a expedir i lliurar factures respecte de les operacions declarades d'acord amb aquests règims quan Espanya sigui l'Estat membre de declaració-liquidació.

 

© Elderecho.com

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M