BLOG


TERMINIS D'EXPEDICIÓ DE FACTURES

Feb 13 2022 - 5:16 PM     Tags: FiscalSi el receptor de les operacions és un particular, les factures han de ser expedides i remeses a la data de meritació de l'operació. En general, les operacions s'entenen meritades en la data en què es presti el servei o que es posin els béns a disposició del client, encara que hi ha algunes excepcions: 

💠En les operacions de tracte successiu (com ara lloguers o serveis continuats en el temps), la meritació es produeix quan resulta exigible cada pagament, i és en aquell moment quan s'ha d'expedir la factura.

 

💠Quan es produeix un pagament anticipat també es produeix la meritació, i cal expedir factura pel preu cobrat.

 

💠Si la factura emesa és una factura recapitulativa —que agrupa les operacions realitzades per a un mateix destinatari dins del mes natural—, aquesta s'ha d'expedir, com a màxim, el darrer dia del mes natural en què s'hagin efectuat les operacions a què faci referència.

 

Si el destinatari és un empresari o professional, els terminis d'emissió de les factures normals i de les recapitulatives coincideixen: han de ser expedides i enviades als clients com a màxim abans del dia 16 del mes següent al de la data de meritació.

 

En cas de lliuraments intracomunitaris (és a dir, vendes de béns a empresaris establerts a altres països de la UE), les factures s'han d'expedir i remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi iniciat el transport dels béns amb destinació a l'empresari adquirent.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M