BLOG


SÓN LES INCIDÈNCIES A LA CONNEXIÓ TEMPS DE TELETREBALL?

Jul 07 2021 - 9:17 PM     Tags: LaboralLa AN declara que en cas de produir-se dins de la jornada prestada en teletreball incidències de desconnexions que impedeixin la prestació de serveis i que siguin aliens a les persones treballadores, la companyia ha de computar el temps que duri aquell com a temps efectiu de treball. No pot exigir-se la seva recuperació o el descens en les retribucions.

 

La representació sindical a l’empresa, pertanyent al sector de “contact center”, presenta una demandada de conflicte col·lectiu en la que es sol·licita quan dins de la jornada prestada en teletreball es produeixeni incidents degut a desconnexions que impedeixen la prestació per ser imprescindibles per a la mateixa, com a talls en el subministrament de llum o connexió d’internet, i que siguin alienes a les persones treballadores, l’empresa computa el temps que dura aquell temps efectiu de treball, sense que s’hagi de recuperar aquest temps ni patir cap descendent en les seves retribucions, sempre i quan aporti justificació de l’empresa suministradora del servei de que es tracti sobre l’existència i durada de la incidència.

 

La empresa s’oposa a entendre que no es tracta d’una falta d’ocupació efectiva imputable a la empresa. També sol·liciten que les pauses per atendre a les necessitats fisiològiques es registren de forma separada a la resta de les pauses, ja que, així sota pena de sanció per abandanament puntual del seu lloc de treball la companyia establerta que han de ser imputades o bé a la pausa per menjar , bien a pausas en PVD (pauses de visualització de dades - 5 minuts cada hora).

 

Sense perjudici que la caiguda de subministrament sigui susceptible d'operar- prèvia constatació per l'autoritat Laboral- com a força major que suspengui el contracte de treball, o de les accions que l'ocupador pugui exercitar enfront del responsable del subministrament per les despeses salarials que hi hagi satisfet pel defectuós funcionament del mateix.

 

Respecte de la consideració que han de tenir les pauses per atendre les necessitats fisiològiques, l'AN, aplicant tant la jurisprudència del TJUE com la seva pròpia, considera que el no permetre registrar pauses vulnera la dignitat del treballador, que no és altra cosa que el dret que té a ser tractat com una persona en tot moment, resulta contrari a la protecció de salut.

 

Tanmateix, aquesta pràctica pot constituir una discriminació indirecta per raó d'edat ja que resulta indiscutible que aquesta pràctica, aparentment neutra, implica en la pràctica un tracte pejoratiu als treballadors de més edat respecte dels més joves.

 

 

©️ ElDerecho.com

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M