BLOG


SENTÈNCIES D’INTERÈS EN L'ÀMBIT LABORAL

Jun 15 2021 - 5:12 AM     Tags: LaboralContact Centers: pauses. El conveni col·lectiu de Contact Centers estableix, per als que treballin davant de pantalles de visualització, pauses de 5 minuts per cada hora de feina efectiva. I el Tribunal Suprem [TS, 26-05-2021] ha considerat que, en cas de jornada partida, les fraccions d’hora també s’han de computar, de manera que al final de cada jornada el nombre de pauses sigui igual al nombre d’hores de feina efectiva de tota la jornada, independentment que aquesta sigui contínua o partida.

 

Teletreball i interrupcions de subministraments. Quan un treballador presta serveis en règim de teletreball i es produeixen interrupcions en el subministrament elèctric o d’internet, no ha de recuperar aquest temps ni se li poden descomptar diners del sou. Així ho ha determinat l’Audiència Nacional [AN 10-05-2021], sempre que les desconnexions siguin alienes al treballador i aquest aporti justificació de l’empresa subministradora sobre l’existència i durada de la incidència.

 

Durada dels contractes d’interinitat. El contracte d’interinitat té la mateixa durada que el temps que duri l’absència del treballador substituït. En no existir limitació legal o reglamentària respecte a aquesta durada, s’ha d’entendre que el contracte subsisteix mentre els substituït conserva el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball. I el Tribunal Suprem ha confirmat que aquest criteri també és aplicable en cas d’entitats públiques: tot i que existeix una norma que obliga a convocar l’oferta de feina pública en un termini de tres anys, no és aplicable en aquest cas, ja que la plaça existeix i està coberta per l’empleat substituït [TS, 06-05-2021].

 

Acomiadament nul: readmissió i vacances. El Tribunal Suprem [TS, 11-05-2021] considera que, en cas d’acomiadament nul, durant el temps transcorregut entre l’acomiadament i la readmissió es meriten vacances. Aquest període és, a aquest efecte, temps efectiu de feina, ja que el treballador no va poder prestar serveis per un acte de l’empresa que després es va considerar il·lícit.

 


 

 

El Nostre despatx l'assessorarà en matèria laboral i de Recursos Humans 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M