BLOG


REVISIÓ MÈDICA EN TEMPS DE TREBALL

Dec 10 2022 - 7:37 AM     Tags: LaboralLes empreses estan obligades a garantir la vigilància periòdica de la salut dels treballadors al seu servei, respectant en tot moment el seu dret a la intimitat (la vigilància de la salut a través dels reconeixements mèdics només es pot dur a terme quan el treballador presti el seu consentiment, excepte en supòsits excepcionals en què sigui imprescindible per especial perillositat).

 

Sempre que sigui possible, els reconeixements mèdics s'han de fer durant la jornada de treball, i el temps invertit és a càrrec de l'empresa.  És a dir, el temps que perdi un treballador en els reconeixements mèdics es computa com a jornada de treball i no és recuperable.

 

Aquest criteri ha estat avalat pels tribunals reiteradament en entendre que els reconeixements mèdics mai no han de suposar un cost, càrrega o perjudici econòmic per als treballadors. En conseqüència, si no es poguessin fer durant la jornada i es realitzessin fora, el temps invertit hauria de ser temps efectiu de treball i, per tant, hauria de retribuir-se amb temps de descans de la mateixa durada o mitjançant l'abonament d'aquest temps com hores extres, per exemple.

 

Així mateix, l'empresa haurà de córrer amb les despeses derivades de la prevenció de riscos, tant amb les de l'organització preventiva corresponent –pròpia o aliena– com, si escau, amb les derivades del desplaçament del treballador fins al lloc on hagi de fer-se el reconeixement.

 

En definitiva, els reconeixements mèdics computen com a temps de treball efectiu i mai  han de suposar un cost per al treballador. Per això, s'han de fer durant la jornada o compensar-se degudament.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M