BLOG


RESPOSTA DE REQUERIMENT

Jun 22 2021 - 8:49 PM     Tags: FiscalRequerimient

Els requeriments rebuts de l’Administració Tributària solen estar relacionats amb l’aportació d’informació (pròpia o de tercers), amb l’aclariment de determinats punts inclosos a les seves declaracions tributàries o amb la comprovació del compliment de determinades obligacions formals, i no impliquen necessàriament l’inici d’una inspecció.

És convenient que contesteu els requeriments rebuts, ja que, si no ho feu, se us pot sancionar amb una multa la quantia de la qual dependrà de la importància o transcendència de la informació sol·licitada. En aquesta resposta tingueu presents els aspectes següents.

 

Pròrroga del termini

Recordeu que podeu sol·licitar una pròrroga del termini atorgat per contestar el requeriment, que en general us serà acceptada si no perjudica drets de tercers. (Presenteu la vostra sol·licitud d’ajornament abans que faltin tres dies perquè finalitzi el termini inicial.)

 

Sigueu clars

Sigueu clars en l’exposició de les dades sol·licitades, aportant fotocòpia dels documents que les justifiquin. Doneu prioritat a aquesta claredat per sobre de raonaments tècnics sofisticats.

 

Si us demanen dades de tercers...

Verifiqueu que aquestes dades no afectin l’honor o la intimitat del vostre client. Si us sol·liciten dades que coneixeu precisament perquè el vostre client us les va facilitar confidencialment (a causa de la seva professió), consulteu al vostre assessor fiscal sobre la procedència o no d’aportar-los.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M