BLOG


MÉS PRÒRROGUES EN MATÈRIA LABORAL

Jun 14 2021 - 8:56 PM     Tags: LaboralPròrrogues

 

A més dels ERTOs, també es prorroga fins al 30 de setembre de 2021 la impossibilitat d’al·legar força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb la covid-19, a l’efecte de justificar un acomiadament (es prorroga la «prohibició» d’acomiadar). Ara bé, l’empresa sí que podrà acomiadar per causes objectives si aquestes no estan relacionades amb la covid-19, tot i que això suposarà l’obligació de reintegrar l’exoneració aplicada en un ERTO per força major, tot i que l’acomiadament sigui procedent.

 

També es prorroga fins el 30 de setembre de 2021 la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals.

 

També es prorroguen fins el 30 de setembre les mesures del pla MECUIDA. En concret, els treballadors que acreditin que han de cuidar el cònjuge o parella de fet, o bé familiars per consanquinitat fins al segon grau, tenen dret a adaptar-se la jornada (la concreció de la mesura corresponent al treballador) i fins i tot a reduir-se-la (fins al 100 %, si és necessari), havent-ho comunicat amb 24 hores d’antelació.

 

Altres mesures

 

Als treballadors afectats per ERTO, no se’ls computarà com a consumit el temps de desocupació si accedeixen a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022 per fi d’un contracte temporal, per acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé per acomiadament declarat improcedent. La prestació per atur dels afectats per ERTO es mantindrà en el 70 % de la base reguladora fins el 30 de setembre de 2021 (no es reduirà al 50 % després dels sis mesos de percepció).

 

Finalment, els autònoms que es vegin obligats a suspendre l’activitat per resolució administrativa seguiran tenint dret a una prestació per cessament d’activitat del 70 % de la base mínima (en general, cobraran 661,08 euros). I els que abans del 31 de maig de 2021 cobraven una prestació podran aplicar una exempció en les cotitzacions de juny, juliol, agost i setembre del 90 %, 75 %, 50 % i 25 %, respectivament.

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M