BLOG


JUBILACIÓ L'ANY 2022

Feb 06 2022 - 7:56 AM     Tags: LaboralEdat mínima

L'edat mínima per a l'accés a la jubilació l'any 2022 és la següent:

Modalitat d'accés Temps cotitzat:
més de 37 anys i 6 mesos
Temps cotitzat:
menys de 37 anys i 6 mesos
Jubilació ordinària 65 anys 66 anys i 2 mesos
Anticipada voluntària 63 anys 64 anys i 2 mesos
Anticipada forçosa 61 anys 62 anys i 2 mesos
Jubilació parcial mutualistes 60 anys
Jubilació parcial no mutualistes 33 anys cotitzats: 63 anys i 4 mesos

35 anys i 6 mesos cotitzats: 62 anys i 2 mesos

 

 

Jubilació anticipada

Els coeficients reductors de la pensió segons el temps que s'anticipi la jubilació ara es determinen per cada mes anticipat (en lloc de per cada trimestre) i s'apliquen sobre la pensió i no sobre la base reguladora:

  • L'aplicació d'aquests coeficients a la base reguladora suposava que, en alguns casos, la pensió final no es reduïa (ja que la base reguladora per a treballadors amb sous alts acabava sent superior a la pensió màxima fins i tot després de l'aplicació dels coeficients).
  • Per tant, el nou sistema suposa una important reducció de la pensió per a persones amb bases reguladores màximes que es vulguin jubilar anticipadament. Per aquest motiu, la norma entrarà en vigor l'1 de gener de 2024, i els coeficients reductors s'aplicaran parcialment, augmentant de forma progressiva durant 10 anys des d'aquesta data fins a assolir la xifra prevista a la normativa.

 

Jubilació demorada

Els treballadors que demorin la jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l'edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada any complet addicional cotitzat, o bé combinar ambdues opcions.

 

Jubilació activa

Per accedir a aquesta modalitat haurà d'haver transcorregut, almenys, un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació.

 

Cotització

Vegeu altres canvis que afecten la cotització de treballadors propers a l'edat de jubilació:

  • Jubilació parcial. L'any 2022, empresa i treballador cotitzaran pel 95% de la base de cotització que en el seu cas hagués correspost de continuar treballant a jornada completa.
  • IT. Les empreses tindran una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes en cas d'IT de treballadors amb 62 anys o més.
  • A partir de l'edat de jubilació. Empreses i treballadors quedaran exempts de cotitzar per contingències comunes, atur, FOGASA i formació professional, excepte per IT derivada d'aquestes contingències.

 

Pensions

A partir del gener, la pensió es calcula en funció de les cotitzacions dels darrers 25 anys. La quantia màxima és de 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues, i les quanties mínimes són les següents:

Edat del titular Cònjuge a càrrec Sense cònjuge Cònjuge no a càrrec
65 anys 12.467 10.103,80 9.590
<65 anys 11.688 9.452,80 8.934,80

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M