BLOG


INTERRUPCIÓ DEL PERÍODE DE PROVA

Sep 28 2021 - 5:33 AM     Tags: LaboralDurant el període de prova, tant el treballador com l’empresa poden donar per acabat el contracte sense haver d’al·legar cap causa (sense preavís ni indemnització).

 

El període s’ha de pactar per escrit i els límits d’aquest els estableix el conveni aplicable. A falta de conveni i en general:

 

  • La durada del període de prova no podrà superar els sis mesos en cas de tècnics titulats, ni els dos mesos per a la resta de treballadors.

 

  • En empreses de menys de 25 empleats, no es poden superar els tres meses en cas de treballadors que no siguin tècnics titulats.

 

  • No obstant això, el període de prova és de tan sols un mes en contractes d’interinitat, d’obra i servei o eventuals de durada no superior a sis mesos.

 

 

El còmput del període de prova no s’interromp en cas d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acollida, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere, tret que així s’hagi pactat expressament.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M