BLOG


INSPECCIÓ DE TREBALL: PLA ESTRATÈGIC 2021-2023

Sep 07 2021 - 1:17 PM     Tags: LaboralVegeu a continuació alguns dels objectius de la Inspecció de Treball segons el pla estratègic 2021-2023.

 

  • En matèria de discriminació per raó de gènere, es perseguiran discriminacions en la promoció professional, en la contractació i en l’accés a la formació. També es verificarà si han existit acomiadaments per exercir drets de naixement o conciliació.

 

  • Quant a igualtat salarial, es comprovarà que no existeixin discriminacions per raó de gènere, directa o indirecta, i es prestarà especial atenció al compliment del registre salarial previst en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET).

 

  • També es comprovaran els procediments per a prevenir l’assetjament i per a encarrilar les denúncies o reclamacions que puguin formular els que n’hagin patit. Es durà a terme un seguiment, durant dos anys, a empreses en les quals s’hagin detectat aquestes situacions.

 

  • Pel que fa a subcontractació y cessió il·legal en empreses de serveis, es controlaran els processos de subrogació empresarial amb l’objectiu que aquests no suposin una modificació fraudulenta de les condicions en què es desenvolupa la feina.

 

  • Respecte al temps de treball i registre de jornada, el procediment sancionador dels contractes a temps parcial irregulars —és a dir, de feines en les quals es cotitza per menys hores que les que realment es treballen— s’aproximarà al dels supòsits de falta d’alta a la seguretat social, en consideració a la vulneració de drets laborals que suposen, a més del frau a la Seguretat Social.

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M