BLOG


INCONSISTÈNCIES A LES DECLARACIONS

May 01 2022 - 6:14 AM     Tags: FiscalSegons disposa el Pla de Control Tributari per al 2022, en els mesos vinents Hisenda enviarà cartes d'avís (només seran cartes d'avís, no implicaran l'inici immediat d'un procediment tributari) a les societats en què apreciï inconsistències entre les dades bancàries i els financers declarats a l'Impost sobre Societats. A aquests efectes, Hisenda realitzarà les comparacions següents:

  • En primer lloc, compararà les entrades i sortides dels comptes de la seva empresa amb la xifra de vendes declarada a l'IS (cada mes de gener els bancs presenten el model 196, en què informen dels saldos existents a 31 de desembre i del volum total d'entrades i sortides de cada compte).
  • D'altra banda, compararà els marges de la seva empresa amb els marges mitjans del sector. Hisenda obté aquestes dades a través de l'Impost sobre Societats de la seva empresa i del de les empreses del seu sector i pot considerar l'existència de marges inferiors als habituals com a indicatiu de vendes no declarades.

Si Hisenda detecta discrepàncies significatives, serà quan li remetrà la carta d'avís. Si la rep:

  • Si no pot justificar les diferències, plantegi's regularitzar la seva situació. Pagarà un recàrrec per presentació fora de termini de fins al 15%, però evitarà que en una possible comprovació li imposin una sanció entre el 50% i el 150% de la quota no ingressada.
  • Si ho té tot en ordre, presenti la informació que acrediti que les diferències es deuen a traspassos entre comptes, préstecs o altres operacions que no incideixen en el volum d'ingressos i despeses, per exemple. Així podrà evitar una comprovació posterior.
  • També pot optar per recopilar aquesta informació i presentar-la només si se la requereixen més tard. A aquests efectes, recordi que la informació comptable i bancària només pot ser reclamada pel departament d'Inspecció, i no pel de Gestió Tributària.

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M