BLOG


IMMOBLES DE NO RESIDENTS

May 11 2021 - 3:47 PM     Tags: FiscalImmobles no arrendats

 

Aquests propietaris tributen per l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), no per l’IRPF. Si es tracta de persones físiques i l’immoble no es troba llogat ni està afecte a activitats econòmiques, s’apliquen les normes d’imputació de rendes immobiliàries previstes en l’IRPF, i han de declarar una renda presumpta del 2 % del valor cadastral de l’immoble (o de l’1,1 % quan el valor cadastral s’hagi revisat o modificat durant el mateix període impositiu o els deu anteriors). Aquesta imputació es duu a terme pel nombre de dies efectius que l’immoble hagi estat a disposició del propietari.

 

Quant al tipus aplicable, depèn del país de residència. Si el titular resideix a la UE, Islàndia o Noruega, haurà de satisfer el 19 % sobre la renda presumpta, mentre que el tipus aplicable és del 24 % si resideix en un altre país.

 

Immobles arrendats

 

En cas d’immobles arrendats, el no resident també haurà de tributar per l’IRNR (no per l’IRPF) en els termes següents:

  • Si resideix en un altre país de la UE, Islàndia o Noruega, podrà deduir les despeses que corresponguin segons les normes de l’IRPF o de l’impost sobre societats (segons si és persona física o jurídica). Hisenda no li permet aplicar la reducció del 60 % prevista en l’IRPF per a les rendes procedents del lloguer d’habitatge, tot i que la UE té obert un procediment al nostre país en considerar que aquesta restricció és discriminatòria.

 

  • Si el titular no resideix en aquests territoris, no podrà deduir cap despesa.

 

Igual que en la imputació de rendes immobiliàries, el tipus impositiu serà del 19 % per a residents de la UE, Islàndia o Noruega i del 24 % per a residents d’altres països.

 


 

 

Les persones físiques no residents amb rendiments obtinguts a Espanya no han de liquidar l'IRPF, sinó l'Impost sobre la renda de no residents

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M