BLOG


És exigible a un treballador inclòs en ERTO per força major la reincorporació parcial?

Jun 17 2021 - 4:55 AM     Tags: LaboralEl TSJ Galícia declara que un treballador a temps complet inclòs en un ERTO suspensiu per força major vinculada a COVID-19 no pot ser obligat a reincorporar-se a temps parcial. La mesura suposa una modificació substancial de condicions de treball de manera que el treballador pot sol·licitar la resolució indemnitzada de el contracte.

 

El 17 de juny 2020, l'empresa comunica a la treballadora, inclosa en un ERTO suspensiu per motius de força major vinculada a COVID-19, la seva reincorporació a temps parcial. La treballadora rebutja la reincorporació a considerar que suposa una conversió del seu contracte de treball a temps complet en un a temps parcial i comunica a l'empresa el seu desig de procedir a la rescissió de l'contracte amb abonament de la indemnització de 20 dies per any de servei .Dies més tard rep burofax de l'empresa pel qual se li comunica carta d'acomiadament disciplinari per falta d'assistència a la feina.

 

La treballadora presenta demandes acumulades de rescissió de'contracte i d'acomiadament que el jutjat de primera instància desestima.Per això, recorre en suplicació.

 

Al·lega l'empresa que la mesura està emparada per la normativa COVID (art. 1.2 RD 18/2020) que estableix que quan les circumstàncies que van motivar l'ERTO COVID ho permetin, les empreses han de reincorporar a les persones treballadores afectades, en la mesura necessària per a el desenvolupament de l'activitat i primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

 

El TSJ Galícia, en la seva sentència de 8 de febrer de 2021, declara que no hi ha dubte que el que s'ha produït és una conversió del contracte que de ser a temps complet, passa a ser a temps parcial. Aquesta conversió té caràcter voluntari per al treballador (art. 12.4.e ET) i no pot ser imposat de forma unilateral o com a conseqüència d'una modificació substancial de condicions de treball.

 

No obstant això, el que s'ha produït és precisament una modificació substancial de condicions de treball que afecta la jornada de la treballadora i que ha de ser implantada respectant el procediment legalment establert, sense que la regulació COVID permeti desconèixer. No havent-se respectat el procediment legalment previst i resultant perjudicada per la modificació substancial de les condicions de treball, la treballadora té dret a la resolució indemnitzada de el contracte.

 

Per això, s'estima el recurs de suplicació i es declara extingida la relació laboral condemnant a l'empresa a l'abonament d'una indemnització de 20 dies de salari per any de servei.Per això, s'estima el recurs de suplicació i es declara extingida la relació laboral condemnant a l'empresa a l'abonament d'una indemnització de 20 dies de salari per any de servei.

 

© ElDerecho.com

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M