BLOG


Em dono d'alta?

Sep 20 2022 - 5:06 AM     Tags: Articles de LinkedinI Si facturo molt poquet, però cada mes? Els costos dels autònoms se'm menjaran el que facturo, pensa la Maria. I ara que... T'ho explico en un PIM-PAM

 

Un dels punts clau que cal tenir en compte és el criteri de HABITUABILITAT i que els teus ingressos no superin el salari mínim professional, Maria. Ara, el 2022, l'import és de 1.000€ mensuals.

 

No hay texto alternativo para esta imagen

CRITERI D'HABITUABILITAT
 

Cal tenir en compte aquest concepte per tenir clar si ens donem d'alta o no d'activitat i després d'autònoms.

La cara de Maria és un poema, després que li expliqués, que és un concepte indeterminat i la manca de precisió ha fet que apareguin sentències on s'estableixi el criteri del Salari Mínim Interprofessional.

Aquesta interpretació s'ha acabat assentant com a mesura objectiva per determinar si l'autònom s'ha de donar d'alta o no al RETA, però davant d'això, la SEGURETAT SOCIAL ES REAFIRMA A L'OBLIGATORIETAT DE DONAR-SE D'ALTA COM A AUTÒNOM amb una activitat habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu amb independència dels ingressos.

A HISENDA òbviament el que volen és que DECLARIS TOTS ELS TEUS INGRESSOS.

Aquesta és la seva prioritat i l'ALTA O NO en autònoms és una cosa per a què remeten a la Seguretat Social.

Per tant, per facturar t'has de donar d'alta mitjançant la presentació del model 036 o 037 i pagar els corresponents impostos: IRPF per les rendes que generi la teva activitat i l'IVA facturat i cobrat.

 

No hay texto alternativo para esta imagen

En resum:

María pren nota:

✅ Facturació inferior a 14.000 € a l'any.

✅ Sense establiment.

✅ Sense habituabilitat.

 

ENCARA QUE NO SUPERIS L'SMI, SI EMETS FACTURES TOTS ELS MESOS, LA SEGURETAT SOCIAL POT DETERMINAR QUE EXERCIS L'ACTIVITAT HABITUALMENT

 

SOLUCIONS
 

✍ Maria, et pots donar d'alta amb una quota bonificada, però TINGUES CURA, en el moment que et donis de baixa perds la bonificació. 

✍ La Maria pots concentrar factures i donar-te d'alta alguns mesos. I Com?

 

Pots donar-te d'alta en períodes concrets: Fins a TRES VEGADES et pots donar d'alta i de baixa el mateix any i fer el pagament proporcional a la quota des de la data d'alta/baixa i sense comptar la mensualitat completa

O bé, ALTA DE TEMPORADA: és el cas dels autònoms discontinus, el treball dels quals es concentra en uns quants mesos, es donen d'alta durant aquests mesos, per exemple els mesos d'estiu en el cas d'un bar a la platja

 

👨🎓 FORMACIÓ
 

I ara és quan faig un salt mortal 🤸♀️ i et dic EXCEPCIÓ!

 

La Llei de l'Impost estableix que "estarán exentas del IVA las actividades formativas de educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional".

 

Què passa si la teva activitat és la de formació? Donaràs classes, ponències... La formació està exempta d'IVA, així que:

✅ Tingues en compte l'habituabilitat

✅ Que no superis l'SMI (Salari Mínim Interprofessional)

✅ Hisenda no et pot exigir l'alta, ja que no tindràs obligacions fiscals, EXCEPTE LA RENDA

✅ Fes una factura amb retenció

✅ En la declaració de la renda ho has de declarar com a RENDIMIENT DEL TREBALL i NO com a rendiment d'ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

PERÒ...I SI ESTIC A L'ATUR? Pregunta María

 

Si cobres de l'atur i t'ofereixen una ponència, una conferència puntual... I ara què faig? quin embolic que té Marta 😵

Certes col·laboracions mentre estàs cobrant l'atur no t'obliguen a donar-te d'alta en cap dels règims de la Seguretat Social.

Encara que ho facis esporàdicament, però ho has de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) perquè suspengui la prestació pel període que correspongui a aquestes.

Ho has de fer en els 15 dies següents d'haver rebut els ingressos i justificar-ne la durada.  Et deixo el link del sepe  AQUÍ

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M