BLOG


Els fonaments de les nòmines

Nov 13 2022 - 2:51 PM     Tags: Articles de LinkedinDes de la deducció d'impostos fins al càlcul del pagament de vacances, hi ha molt que s'inclou a les nòmines.Aquí tens una guia útil per comprendre els conceptes bàsics.

 

Em tens subcontractada la gestió de les nòmines, te les passo a tu o directament al teu treballador a través d'una aplicació.😱Tens por de les reunions amb els teus treballadors? Et fan preguntes que no saps respondre? 😶….. 👇👇

Primer et presentaré a la nòmina, ja la tens familiaritzada… Però Realment l'entens? No es tracta que siguis un expert en la confecció de les nòmines, per això em tens a mi, sinó que entenguis certs conceptes i així demostrar-li al teu equip, que t'importen.

 

La nòmina és el document legal que contempla el pagament del salari del teu treballador, no ET VE DE NOU. Sabies que també serveix PER JUSTIFICAR allò que pagues a la Seguretat Social del treballador i de l'IRPF?

 

Anem al gra, que et trobaràs en una nòmina:

💠Encapçalament: que apareixen les teves dades, si ets autònom, o de la PIME i del teu treballador

💠Període de liquidació: Els dies treballats al mes a què correspongui la nòmina

💠 Els conceptes de cobrament (MERITACIÓ): salari base, complements, paga extra, salari en espècie… També hi ha les percepcions no salarials, les que no cotitzen a la seguretat social com són dietes, despeses de transport…

💠Deduccions: és la seguretat social a càrrec del treballador i l'IRPF. També pot aparèixer el concepte avançament, si en un moment anterior li has avançat una part de la nòmina.

💠Líquid a percebre: el que ha de cobrar ell.

 

La seva fórmula és la següent:

 

MERITACIONS – DEDUCCIONS = LÍQUID A PERCEBRE

 


Tots els dies de la teva vida tenen un embolic i no ho tens clar. Salari base, salari net, salari brut, salari mínim, Quina confusió! 🙄 i s'acaba rematant amb els complements i els plusos.

 

És molt importante saber distingir-los i TENIR CLAR COM L'AIGUA el que has de pagar al teu treballador@  👇👇

 

El SALARIO BASE és una remuneració que s'estableix en funció de les unitats de temps o d'obra, és a dir, LA RETRIBUCIÓ QUE PACTES amb el teu treballador.

A més, la seva nòmina pot reflectir altres aportacions econòmiques, COMPLEMENTS I PLUSOS.

Peeeerò, Quina és la quantitat del salari base? La llei preveu unos MÍNIMS on por sota no pot fixar-se el salari. Es tracta del SMI (Salari Mínim Interprofessional) que pel 2022 és de 1000€ en 14 pagues.

 

El Salari base està determinat pel CONVENI COL·LECTIU. En ell es defineixen les categories o grups professionals en els quals han d'inscriure's a tots els teus treballadors.

 

Així, el salari base no pot ser inferior al que s'hagi pactat. Si no hi ha un conveni col·lectiu d'aplicació, es prendrà com a salari base el SMI.

 

Per altra banda, el contracte individual POT REFLEXAR condicions i salaris SUPERIORS als del conveni, però mai per sota. 

 

Anem a veure ara ALTRES COMPONENTS del salari que pots escollir de forma lliure i que es pacta amb el teu treballador. Si no està previst en el conveni, s'han de reflectir en el contracte individual. Encara que poden ser de qualsevol mena, sempre se'ls en marca en una de les seves categories:

 

💠CONDICIONS PERSONALS. exemple l'antiguitat.

💠CONDICIONS DEL TREBALL REALITZAT. Un exemple seria la compensació d'activitats perilloses, nocturnitat, nivell de responsabilitat, itinerància, etc.

També hi poden haver les bonificacions per productivitat, per qualitat o altres criteris relatius a l'execució de les tasques.

💠CONDICIONS EMPRESARIALS. És una manera d'involucrar i comprometre els treballadors. Pots compartir els beneficis de l'empresa d'acord amb objectius assolits.

💠COMPLEMENTS A ESPÈCIE. Pots donar incentius no monetaris, com ara cotxe d'empresa o assegurança de salut privada.

 


 

Coneixes la influència del SALARI EN ESPÈCIE sobre el teu negoci?, 🤔 Ho puc aplicar jo? Cada acció et pot ajudar👇👇

 

 

Primer veurem QUE ÉS el SALARI EN ESPÈCIE, ho definim com la retribució econòmica que percep el teu treballador de la teva part, a través de determinats béns o serveis, en comptes de diners.

És un valor afegit que donaràs en aquesta relació amb el teu treballador, que farà que estigui més motivat i veurà com et preocupes pel seu benestar personal.

 

Has de quantificar el seu valor perquè aparegui a la nòmina i no podrà excedir el 30% del total de les percepcions del teu treballador. COMPTE que, per poder realitzar aquest tipus de retribució, el teu treballador ha de cobrar en diners un salari superior a l'SMI.

 

Exemples de salari en espècie:

 

💠 Cotxe d'empresa

💠 Dietes / menjador subvencionat o tiquet restaurant

💠 Serveis de Guarderia

💠 Formació

💠Telefonia o altres materials

💠 Assegurances i pòlisses

💠 Habitatge

 

 

En el moment d'un acomiadament dins de la liquidació haurà d'estar inclòs el càlcul de les quanties corresponents al salari en espècie

 


 

Et sorprendrà, el que perds, per cada minut que no llegeixes això sobre ASSEGURANÇA MÈDICA, M'Inspiren👇👇

 

 

T'explico les cosetes a tenir en compte en l'assegurança mèdica que tu pots posar a disposició dels teus treballadors, ja que:

 

💠És una de les retribucions en espècie més habituals, en un context d'una preocupació i exigència més gran respecte a l'assistència sanitària.

💠Mostres de forma clara una major inquietud, no només pel teu treballador, sinó també per la seva família.

 

COM TRIBUTA?

L'assegurança mèdica (cobertura de malaltia) és una retribució més per al treballador, que està exempta de tributació a l'IRPF:

 

💠La cobertura té que ser pel teu treballador, podent tenir en compte al seu cónjuge i descendents.

💠No s'exigeix que els fills convisquin amb el teu treballador.

💠Les primes o cuotes no poden superar els 500€ anuals o a 1.500€ si el teu treballador té discapacitat.

💠PERQUÈ ES CONSIDERI EN ESPECIE, HAS DE PAGAR TU L'ASSEGURANÇA, I NO POSAR-LI EN UN CONCEPTE L'IMPORT DE L'ASSEGURANÇA EN NÓMINA I QUE ELL HO PAGUI.

El salari en especie és una arma que tens per Sumar, un valor afegit amb el teu treballador.

 


 

¿Vols saber com Sumar amb un VEHICLE PER UTILITZAR-LO PROFESSIONALMENT I TAMBÉ DE FORMA PARTICULAR? 👇👇 Pots posar a disposició del teu treballador un vehicle per a ús professional o personal.

 

Ell@ pot utilitzar el cotxe de l'empresa els caps de setmana i dies festius.El registrem en el contracte de treball i la declaració. NO POT SER RETIRAT AQUEST BENEFICI SENSE EL  SEU CONSENTIMENT.

 

¿COM HO VALORO EN NÒMINA? Si les hores mitjanes treballades anuals d'un treballador son 1.800 i l'any té 8.760 hores, el temps que el treballador té a la seva disposició el cotxe és la diferència, és a dir, 8.760-1.800=6.960 hores AIXÒ ÉS EL MÉS IMPORTANT, el percentatge d'ús particular seria el següent 6.960 hores.

 

AIXÒ ÉS EL MÉS IMPORTANT, el percentatge d'ús particular seria el següent 6.960 hores/8.760 hores = 79,45%, arrodonint el 80%. VALOR A IMPUTAR

 

I com ho farem?

 

Imputant-lo com a rendiment en espècie el 20% (percentatge establert per l'art.43 de la Llei de l'IRPF) de l'esmentat 80% del seu valor.

 

Exemple

 

*Valor del cotxe:      20.000€

Ús particular 80% de 20.000€ = 16.000€

Rendiment en espècie 16.000*20% = 3.200€.

Així, CADA ANY li hauríem d'imputar al teu treballador pel vehicle 3.200€ com a rendiment en espècie.

 


 

SECRETS de pla de pensions que funcionen a la nòmina del teu treballador@, tens dubtes i no saps com funciona, doncs…Troba el teu camí 👇👇

 

 

Un dels primers avantatges per a tu, a més de la reducció de la base imposable a la renda del teu treballador@, és que és una despesa deduïble. Es restarà a de la base imposable de la teva renda (si ets#autonomo) o de l'impost de societats (#pime), estic parlant del cas QUE SIGUIS TU, QUI REALITZES ELS PAGAMENTS AL PLA DE PENSIÓ DEL TEU TREBALLADOR@.

 

Al teu treballador també us servirà per estalviar fiscalment, ja que aquestes quantitats reduiran la Base de l'IRPF, (ell pot fer la seva aportació al Pla Pensions Individual 1.500€ anuals i tu aportar un Pla d'un màxim de 8.500€ anuals, sense superar en total el 30% del salari Brut Anual).

 

Les aportacions que facis, podran ser diferents segons el/la treballador/a, pels pactes que tinguis amb ells.

 

Les aportacions són irrevocables. Un cop aportades, passen a formar part dels drets del teu treballador/a.

 

Les aportacions als plans de pensions sortiran reflectides al certificat d'empresa separat de la Retribució dinerària, vaja, de la que cobra en diners.

 

Recorda, que més important que els avantatges fiscals per a tu i el teu treballat/ada, li estàs generant un estalvi a llarg termini que podrà fer servir després de la seva jubilació, amb això demostres que t'importa el seu benestar personal i se sentirà més motivat/da.

 


 

Segur que interessa al teu treballador@ tenir un mòbil per a ús professional i particular? Com funciona el salari en espècie, la telefonia i altres materials 👇👇

 

Una altra forma de pagar al teu treballador/a en espècie pot ser facilitant-li l'accés a productes tecnològics, d'aquells que hi ha a totes les cases.

 

Pots arribar a acords amb empreses distribuïdores de tecnologia per ampliar l'oferta i oferir la possibilitat als teus empleats de comprar aquests productes a un preu millor que el del mercat.

 

Resulta DETERMINANT el fet de si el teu treballador gaudeix d'aquestes eines o beneficis per a ús particular. Signa un document amb el lliurament del dispositiu, en què es reflecteixi si és únicament per a ús professional o no.

 

S'hi aplica un criteri que el 78% per a ús d'aquests dispositius és professional i un 22% per a particular.

 

En molts casos, el telèfon mòbil d'empresa ve també amb una tarifa de dades associada, per la qual cosa el teu treballador podria estalviar-se el mòbil personal per utilitzar el de la feina. Això té diversos inconvenients.

 

D'una banda, haureu de comunicar a tots els vostres contactes que ha canviat de número, però també a molts serveis d'Internet on heu donat el vostre telèfon, bancs, etc. Un destorb important que en molts casos evita aquest ús privat.

 

Per contra, en molts casos el que voldrà és apagar el telèfon quan finalitza el seu horari laboral, cosa que no seria possible o molt complicada en el cas d'utilitzar el mòbil d'empresa per a ús personal.

 

Ja en molts casos es preferirà fer servir dos mòbils diferents a un amb possibilitat de tenir dues targetes simplement per aquest motiu.

 


 

No hi ha dubte que hi ha una relació entre els cursos de formació i la productivitat dels treballadors. No tota la formació que rebin ha de ser relacionada amb el lloc de treball. Propera Parada FORMACIÓ I SALARI EN ESPÈCIE 👇👇

 

Les despeses de formació són RETRIBUCIÓ A ESPÈCIE? No sempre.

 

La clau per poder aplicar-ho com a espècie és, que sigui per a FINS PARTICULARS, amb accés GRATUÏT O PER PREU INFERIOR al normal de mercat.

 

Si comenceu a exportar, per tant necessiteu que els vostres treballadors tinguin un bon nivell d'anglès. Amb aquest objectiu els pagaràs un curs en una acadèmia. ATENCIÓ! ⚠️⚠️

 

Si la formació està relacionada amb les FUNCIONS LABORALS del teu treballador, oblida't del tema, AIXÒ NO ÉS SALARI EN ESPÈCIE. Una altra cosa és que li paguis un curs de música, cuina…

 

Així que aposta per l'atracció i la retenció del talent i no descartis la utilització del salari en espècie.

 


 

Un pas més per aconseguir que el teu treballador SÀPIGA QUE NO ÉS UN NÚMERO i et preocupes per ell. Valors SALARI EN ESPÈCIE - HABITATGE👇🏻👇🏻

 

 

Si el teu treballador utilitza un habitatge que sigui de la teva propietat, amb caràcter general, li has d'imputar el 10% del valor cadastral o el 5% si estigués revisat.

 

En el cas d'habitatge que no tinguin valor cadastral o aquest no hagi estat notificat al titular, el percentatge serà del 5% sobre el 50% del més gran dels valors següents:

 

💠El comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs

💠El preu, la contraprestació o el valor de l'adquisició.

 

La valoració resultant no podrà excedir el 10% de les altres contraprestacions del treball.

 

I si li estic pagant el lloguer?

La valoració de l'habitatge com a salari en espècie serà l'import del lloguer, tenint en compte que aquesta valoració no podrà ser inferior al que hauria correspost si hagués estat en propietat.

 

Normalment, l'habitatge ha de ser desallotjat i lliurat en perfectes condicions de conservació, en un mes des de l'extinció del contracte de treball, termini que coincideix amb el que regula alguns convenis col·lectius de conserges o empleats de finques urbanes.

 


 

Com treure el màxim profit al teu tiquet menjador o restaurant subvencionat  👇🏻👇🏻

 

Les DIETES són aquelles quantitats que has de pagar al teu treballador quan aquest ha de fer la seva feina fora del seu centre habitual de treball i s'ha de desplaçar o viatjar per treballar.

En aquests viatges es produeixen una sèrie de despeses (dinars, transport, allotjament…) que són despeses de l'activitat empresarial i han de córrer a càrrec teu i no d'ell, per la qual cosa estàs obligat a pagar aquestes despeses, que de vegades ja vénen estipulats al conveni, establint l'import d'aquestes dietes.

 

És força freqüent que la jornada ordinària d'un treballador sigui a jornada partida amb un descans d'unes dues hores per dinar a casa seva. Tot i això, moltes vegades, aquest temps no és suficient. Per tant, la necessitat d'un MENJADOR HABILITAT per part teva al centre de treball és molt important.

 

Únicament estaràs obligat/da quan ho indiqui el conveni col·lectiu, o, quan així es pacti amb els representants legals dels treballadors.

 

De la mateixa manera, ELS REQUISITS DEL MENJADOR QUEDARÀ subjecte a la negociació col·lectiva i acord amb els teus treballadors.

 

Els vals de menjar o TICKETS RESTAURANT es consideren una ajuda no monetària, o un salari en espècie, que s'exempta del pagament d'impostos.

 

És a dir, que els tiquets restaurant estan exempts d'IRPF i no consta com a retribució salarial.

 

La idea és oferir una remuneració per gastar al menú diari de la cantina o restaurant de davant de l'oficina i tenir un reconeixement del teu treballador.

 

Cada empresa és lliure de fixar l'import que millor s'adapti a les necessitats i les dels treballadors.

 

Això sí, hi ha un topall.

Des del març del 2018, l'import màxim que es pot oferir és de 11 euros diaris.

 

Et correspon a tu, per la teva condició de pagador/a dels rendiments, l'obligació que els Tickets Restaurant lliurats al teu treballador s'adeqüin als requisits, per exemple, que es gastin durant l'horari laboral i no fos, ja que CONTRARI NO EXISTIRIA RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE i, per tant, OBLIGACIÓ DE REALITZAR EL CORRESPONENT INGRÉS a compte.

 


 

GUIA FÀCIL sobre la paga extra PRORRATEJADA, Val la Pena conèixer les seves cosetes 👇🏻👇🏻

 

Has pactat amb els teus treballadors que cobraran les pagues extres prorratejades i et pregunten I jo com ho puc veure a la nòmina?

 

El prorrateig és un càlcul que distribueix les dues pagues extra (que és el més habitual) entre els 12 mesos de salari.

 

Aleshores, a la nòmina que rebis mensualment trobaràs ambdós conceptes.

 

En resum, per saber si la paga extra està prorratejada has de mirar a les meritacions de la nòmina.Hi surt desglossat amb algun d'aquests noms:

 

Prorrata paga extra juliol / estiu / juny

Prorrata paga extra desembre / Nadal;

Prorrata pagas extras --> aquesta és la que he utilitzat

 

Recuerda que llavors, el correcte és parlar de 12 pagues prorratejades i no de 14 pagues prorratejades, ja que si son 14 implica que no es prorrategen i és reben dues pagues extra a l'any.

 

COM CALCULAR-HO?

Per saber com calcular la paga prorratejada s'ha de començar sabent l'import de les pagas extraordinàries de l'any. Pot ser sol en funció del salari base o també tenir assignat algun dels plusos o complements mensuals.

 

Recuerda que, com a mínim, pagaràs 2 pagues extres a l'any. Hi ha convenis o contractes que regulen fins a 16 pagues a l'any. (12 mesos + 4 extres).

 

L'import de cada paga extra mai podrà ser inferior a l'equivalent de 30 días del salari base fixat o del salari mínim Interprofessional. Això sí, existeixen alguns casos, com per exemple que un empleat que hagi estat de baixa mèdica o ERTE de suspensió, en el que la paga es veurà reduïda.

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M