BLOG


ELS DIFERENTS TIPUS D'EXCEDÈNCIES: EL QUE NECESSITES SABER.

Oct 01 2022 - 5:47 AM     Tags: Articles de LinkedinLa meva Vida va pensar Juan José, ha tingut una proposta i està pensant ,CANVI DE VIDA o la MANTINC COM ESTÀ?. No és fàcil fer certs canvis. 🤔 Hauré de demanar una EXCEDÈNCIA? 👇🏻👇🏻

 

Fa molt poquet que s'han celebrat les eleccions per a l'alcaldia de Múrcia, Juan José ha optat per ser el cap del partit. Va ser elegit per majoria per ser el líder i la cara visible, estava estupefacte, meravellat i nerviós.

 

Tenia els seus dubtes, ell treballa al món sanitari i aquesta oportunitat li causava respecte. Va acceptar ser el candidat i es va posar fil a l'agulla.

 

Després de la seva candidatura a alcalde i la votació del 75% dels veïns, ha estat nomenat, haurà de demanar l'EXCEDÈNCIA.

 

 

Amb l'excedència SE SUSPÈN tant l'obligació del treballador de prestar serveis com l'obligació de remunerar la feina i de cotitzar per part de l'empresa.

 

Quines classes d'excedència hi ha?

 

💠 Forçosa

L'empresa està obligada a acceptar i COMPORTA la conservació del lloc de treball i el seu període es considera treballat a efectes de còmput d'antiguitat.

Juan José, QUAN SE T'ACABI EL MANDAT, has de demanar la REINCORPORACIÓ dins del mes següent al cessament.

 

Les CAUSES d‟aquest tipus d‟excedència són:

- Designació o elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l'assistència al treball.

- Realització de funcions sindicals d'àmbit provincial o superior.

 

💠 Voluntaria: El trabajador, voluntariamente, solicita la excedencia.

Les paraules del dia EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA, Lluís rep una petició de David. I ara què faig? Com ho gestiono? 🥴👇🏻👇🏻 ¦Luis té una carnisseria, està situada en un poble petit.

 

Durant l'any tenen feina suficient per gestionar el negoci sense cap mena de problema. A l'estiu, ponts i festius, aquest municipi s'omple de gent, hi ha moltes propietats que són de segona residència.

 

Així, que ja t'imagines, que en aquestes èpoques, en Lluís va a tota marxa. Sort que compta amb David, entre els 2, es poden reorganitzar a les mil meravelles.

 

Ja fa uns dies que el poble està al màxim de gent, entre les segones residències i estiuejants, hi ha molt moviment… vaja que un dia qualsevol d'hivern a les 5 de la tarda sembla un poble fantasma 😂 i, en canvi ara, gairebé la una mini ciutat.

 

David acaba d'arribar a la botiga, 10 minuts abans, i li ha demanat parlar a Lluís. Li porta una carta escrita, demana una EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA, que començaria a partir del setembre.

 

Luis, s'ha quedat esbalaït, no sap com actuar. L'únic que el tranquil·litza és que no la demana per ara, sinó per al setembre, quan estiuejants i segones residències ja han tornat a casa seva.

 

 

Luis té moltes preguntes:

💠Estic obligat a acceptar-la?

💠Hi ha preavís?

💠Hauré de pagar el sou sense que vingui a treballar?

💠Hauré de guardar-li el lloc de treball?

 

Luis, recorda que l'EXCEDÈNCIA és una SUSPENSIÓ del contracte de treball, de manera que no tindràs obligació de pagar el sou i cotitzar pel David.

 

Qualsevol treballador AMB MENYS UN ANY D'ANTIGUITAT a l'empresa té dret que se li reconegui la possibilitat de demanar una excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos i no més gran a cinc anys.

 

David només ho podrà tornar a demanar fins que no hagin passat quatre anys des del final de l'excedència voluntària que està demanant ara.

 

No hi ha un preavís legal per demanar l'excedència voluntària, per tant caldrà revisar que diu el teu conveni col·lectiu. Si el conveni no estableix res, és recomanable que el David preavisi amb 15 dies d'antelació, i així Luis, et pots prendre un termini lògic i suficient per estudiar la sol·licitud i contestar-li.

 

Així mateix, NO ES POT GAUDIR L'EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA DE MANERA UNILATERAL.

 

Luis si negues l'excedència o no respons a la sol·licitud d'en David, ell podrà sol·licitar-ho davant de la jurisdicció social, però no podrà començar a gaudir-ne fins que no sigui reconeguda per part dels tribunals.

 

David conservarà només un dret preferent al reingrés a les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi hagués o es produïssin a l'empresa, PERÒ NO GAUDIRÀ DE RESERVA DEL SEU LLOC DE TREBALL, llevat que això es pacti de manera individual o vingui establert al conveni col·lectiu

 

 

💠 Excedència per cura de fill o de familiars

Juan José va demanar una excedència forçosa per ocupar un càrrec a l'alcaldia de Múrcia, va guanyar les eleccions. Però, si ell hagués adoptat un menor de 3 anys? QUÈ T'OMPLE MÉS EN LA TEVA VIDA? 👇🏻👇🏻

 

Juan José estava nerviós, encantat, ansiós… Tot un cúmul d'emocions, que anaven i venien com una muntanya russa. Només feia 2 dies que li havien donat la notícia i encara ho estava assimilant quan va rebre una confirmació inesperada que li concedien l'adopció de Manuel.

 

Maite, la seva dona i ell, ho havien donat per perdut., volien adoptar i no ho havien pogut fer. Així que després de meditar-ho bé amb Maite, decideix posposar ell la seva carrera professional i Maite continuarà treballant.

 

El Manuel té 1 anyet i el temps d'excedència és d'un màxim de 3 anys.

 

No dura 3 anys, sinó que com que Manuel té 1 any, EL MÀXIM DE DURADA D'EXCEDÈNCIA SERÀ DE 2 ANYS, encara que pots demanar-ho per trams més petits i separats, no ha de ser de manera continuada.

 

Juan José va demanar l'excedència per escrit, amb una antelació de 15 dies i té dubtes sobre els seus efectes:

💠 ANTIGUITAT: computarà a efectes d'antiguitat.

💠 SALARI I VACANCES: no cobraràs la teva nòmina, incloses les pagues extres, ni tampoc tindràs dret a vacances.

💠 DRET A ASSISTIR A CURSOS DE FORMACIÓ: tindràs dret a assistir i l'empresa et convocarà, especialment quan et reincorporis.

💠 RESERVA DEL LLOC DE TREBALL: Durant els 12 primers mesos tindràs dret a la reserva del teu lloc de treball. Després quedarà a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

 

I L'EMPRESA EN LA QUAL TREBALLA, QUINES OBLIGACIONS TÉ?

NO TÉ OBLIGACIÓ DE COTITZAR durant els períodes d'excedència de Juan José. La Seguretat Social els considera com a cotitzats, durant aquests períodes, TINDRAN LA CONSIDERACIÓ DE COTITZATS AL 100% als efectes de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. RECORDA QUE no es cotitza per a atur.

 

Com és la REINCORPORACIÓ després de l'excedència de Juan José?

Segons el conveni, hauràs d'avisar amb antelació, la reincorporació és automàtica i incondicional.

Mentre duri l'excedència, el teu cap pot cobrir el teu lloc de treball contractant un altre treballador mitjançant un CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UNA PERSONA TREBALLADORA AMB DRET A RESERVA DE LLOC DE TREBALL.

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M