BLOG


Despeses deduïbles

Jun 09 2023 - 5:10 AM     Tags: Articles de LinkedinEl primer, el més important, és que tinguis clar que és una DESPESA DEDUCIBLE.

A partir d'aquest punt, confirmes que es compleixen els requisits perquè la nostra amiga hisenda no et busqui les pessigolles.

 

Així que, una DESPESA DEDUCIBLE és aquella que, per estar vinculada a la teva activitat econòmica, és susceptible de ser deduït fiscalment.

Aquest tipus de despesa que, si hisenda ve de visita al teu negoci, se n'anirà sense poder reclamar res.

 

REQUISITS que s'han de complir perquè una DESPESA SIGUI DEDUCIBLE

 

- Que estigui relacionat amb la teva activitat econòmica.


-  Que estigui documentat o justificat a través de la FACTURA de compra.


- Que estigui registrat comptablement al respectiu llibre de compres i despeses.
 

 

Bé, ja en tenim la primera part, el concepte. Fins aquí ho tens clar

 


QUINES DESPESES SÓN DEDUÏBLES I NO TENIRÀS PROBLEMA ALGUN?


- CONSUMS D'EXPLOTACIÓ: Mercaderies, primeres matèries, auxiliars, materials d'oficina, embalatges, envasos, etc.


- SOUS I SALARIS dels teus treballadors.


 - SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA: És la seguretat social que pagues pels teus treballadors. També s'hi inclou la quota dels TEUS AUTÒNOMS.


- ALTRES DESPESES DEL PERSONAL: Inclou les despeses de formació, indemnitzacions, assegurances d'accidents, obsequis als teus treballadors (la cistella de Nadal, per exemple), plans de pensions o de previsió social.


- ARRENDAMENTS I CÀNONS. Lloguers, subscripció a eines online o programes informàtics, lísing, oficina de coworking…


- REPARACIONS I CONSERVACIÓ. Només allò relatiu a reparació i conservació de material existent, manteniment de la web professional.


- SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS. Es refereix als honoraris de professionals com a advocats, notaris, consultors, assessors Col·legis professionals, etc.


- ALTRES SERVEIS EXTERIORS. Es refereix a la contractació d'altres serveis externs que no s'inclouen a la categoria anterior: serveis bancaris, transport, relacions públiques, publicitat, màrqueting, subscripció a revistes professionals, esdeveniments i formacions etc.


- SUBMINISTRAMENTS del local on s'exerceix l'activitat (aigua, llum, telèfon), igual que la benzina dels vehicles.


- TRIBUTS FISCALMENT DEDUCIBLES: Inclou l'IBI o l'impost d'activitats econòmiques (IAE).


- DESPESES FINANCERES. Llevat dels que es derivin de lús de capital propi.


- AMORTITZACIONS I PROVISIONS. Són despeses comptables, no relacionades amb un pagament en concret, sinó que fan referència a la pèrdua de valor d‟un bé d‟inversió (Amortització) oa la pèrdua de valor d‟unes existències o mercaderies (provisió). La provisió també és aplicable en cas d'insolvència de deutors o clients.

 


 
⚠️ DESPESES DEDUCIBLES de l'HABITATGE DELS AUTÒNOMS


Compte amb aquest punt, és important que estigui registrat i documentat a hisenda com el teu local al model 036.

 

El teu #autonom que uses el teu habitatge com a lloc de treball, pots deduir-te determinades despeses relatives als SUBMINISTRAMENTS:

- Aigua.
- Llum.
- Internet.
- Telèfon.


LA DEDUCCIÓ ÉS D'UN 30% DE L'IRPF. Això no obstant, aquest 30% no s'aplica sobre el total de la despesa, sinó que és PROPORCIONAL. El 30% s'aplica sobre l'espai proporcional que dediques a la teva activitat.

 

Així, si dediques un 10% de l'espai del teu habitatge a la teva activitat, aquest 30% només s'aplicarà sobre el 10% de cadascuna de les despeses.

 

 


DESPESES DEDUÏBLES als DINAR


La Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom aprovada el 2017 també recollia la deducció sobre l'IRPF de les despeses de les dietes.

 

Això suposa una deducció d'un MÀXIM DE 26,67 EUROS DIARIS; 48,08 euros al dia si s'està a l'ESTRANGER.


En cas de PERNOCTACIÓ, els límits augmenten a 53,34 euros a Espanya i 91,35 euros a lestranger.

 


REQUISITS per desgravar els àpats
Segons l'article 11 de la llei esmentada, per deduir-te les despeses per manutenció -inclosos menjars- s'han de complir els requisits següents:

 

Han de tenir lloc a establiments de restauració i hostaleria.


Cal abonar usant un mitjà electrònic de pagament (per targeta, mòbil, etc.). NO T'ACCEPTARAN ELS TICKETS PAGATS EN EFECTIU.


A més d'aquests requisits, han de complir altres relatius a la deducció de qualsevol despesa:

La despesa ha d'estar relacionada amb la teva activitat (CURA AMB INTENTAR PASSAR PER DESPESES DE MANUTENCIÓ DESPESES D'OCI)


Desar el tiquet o factura del menjar. DEMANA SEMPRE FACTURA PER PODER DESGRAVAR-TE L'IVA, si et desgraves l'IVA del tiquet hisenda t'ho reclamarà.


Registrar-ho comptablement al llibre de compres i despeses


 


SÓN LES DESPESES DE FORMACIÓ DEDUÏBLES?

 


Les despeses relatives a la teva formació, ja sigui a centres públics o privades, es poden deduir de l'IRPF.

 

Això inclou tota mena de despeses relatives a la formació: adquisició de llibres o material destudi, assistència a conferències, cursos, etcètera.

 

 

DESPESES RELACIONADES AMB EL VEHICLE


Hisenda considera que es pot deduir la TOTALITAT DE LES TEVES DESPESES relacionades amb un vehicle (combustible, reparacions, assegurança, etc.) PERÒ NOMÉS EN DETERMINADES ACTIVITATS. Aquestes són:

 

- Vehicles mixts utilitzats en el transport de mercaderies.


- Vehicles per a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.


- Els que presten serveis densenyament a conductors mitjançant contraprestació.


- Utilitaris usats per a proves, assaigs, demostracions o promoció de vendes.


- Turismes utilitzats als desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.


- Els vehicles usats en serveis de vigilància i seguretat.

 


⚠️A LES ALTRES ACTIVITATS LA DESPESA NOMÉS ÉS DEDUCIBLE DE L'IVA (NO DE L'IRPF) I UN DETERMINAT PERCENTATGE. Tot i així, Hisenda pot exigir una JUSTIFICACIÓ que la despesa està afectada a l'activitat.

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M