BLOG


DEMANDA PER HORES EXTRES

Nov 06 2022 - 7:06 AM     Tags: LaboralLes hores extraordinàries són aquelles que es fan per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària de treball de cada empleat. Els treballadors no poden fer més de 80 hores extraordinàries a l'any (sense computar les exigides per a supòsits de força major), encara que hi hagi acord amb ells o amb la representació legal dels treballadors.

 

La realització d'hores extres és voluntària per al treballador, llevat de casos de força major o quan s'hagi pactat expressament amb ell o amb la representació legal dels treballadors o estigui estipulat per conveni col·lectiu. Fora del que s'hagi pactat o del que consti al contracte, si una empresa proposa a un treballador que faci hores extres, aquest pot acceptar o rebutjar la seva proposta lliurement, fins i tot encara que es tracti d'acabar la feina que està duent a terme.

 

Si un treballador reclama o impugna judicialment la realització d'hores extres, amb caràcter general, la càrrega de la prova d'haver-les realitzat recaurà sobre el mateix empleat: haurà d'acreditar totes les hores realitzades (dia a dia i hora a hora) amb els mitjans de prova de què disposi. Ara bé, en cas que aquestes hores extres no siguin ocasionals, sinó que es faci una jornada extraordinària de manera habitual, correspondrà a l'empresa acreditar que no s'han efectuat.

 

Perquè quedi constància de les hores extraordinàries realitzades, la normativa laboral obliga l'empresari a garantir el registre diari de la jornada de tots els treballadors, deixant constància de l'horari concret d'inici i de finalització de la jornada de cadascun. Aquesta obligació de registre recau sobre l'empresa, i la responsabilitat per no realitzar-la podrà suposar una multa de fins a 7.500 euros per centre de treball.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M