BLOG


COM DEMANAR UN CERTIFICAT DE CORRENT DE PAGAMENT?

Jul 08 2021 - 9:54 PM     Tags: Fiscal LaboralQuè significa corrent de pagament?

 

Primer haurem de tenir present que Corrent de pagament: significa la inexistència de deutes amb l'administració. La seguretat social ho explica així

 

És un certificat que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en el qual fa constar la inexistència de deutes per qui el sol·licita amb aquest organisme de la Seguretat Social (encarregat de la recaptació).

 

Què conté?

 

El certificat identifica la persona o empresa que ho sol·licita i tot seguit certifica que «NO té pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts amb l'ADMINISTRACIÓ QUE HO SOL·LICITES». La data assenyala la situació en el moment d'emissió de el document.

En termes generals te una validesa de sis mesos per seguretat social i de 12 mesos per hisenda.

 

Com sol·licitar el certificat de corrent de pagament?

 

El pas previ és haver obtingut un certificat digital que acrediti la teva identitat o de la teva empresa. És el més recomanable, tot i que ens brinden diverses opcions.

 

SEGURETAT SOCIAL S'ha de clicar  aqui

 

HISENDA S'ha de clicar aqui

 

Quan prescriuen els deutes?

 

SEGURETAT SOCIAL

La  Ley General de la Seguridad Social estableix que la prescripció dels deutes es produirà als quatre anys en els drets i les accions:

  • El dret de l'Administració de la Seguretat Social per determinar els deutes l'objecte estigui constituït per quotes, mitjançant oportunes liquidacions.
  • L'acció per exigir el pagament dels deutes per quotes de la Seguretat Social.
  • L'acció per imposar sancions per incomplir les normes de la Seguretat Social.
  • Obligació de reintegrar les prestacions percebudes de manera indeguda. Compten a partir de la data de cobrament o des que va ser possible exercir l'acció d'exigir la seva devolució

 

Si bé és cert que en tots aquests aquests supòsits la prescripció tindrà lloc als quatre anys, cal destacar que aquesta pot interrompre i modificar els temps establerts. Si es donés aquest cas, a diferència del que passa amb la caducitat, el termini tornaria a començar.

 

HISENDA

 

Basant-se l'article 66 de la Llei general tributària, un deute tributari prescriu als quatre anys.El temps comença a córrer des del dia posterior a la finalització del termini reglamentari per presentar la declaració o autoliquidació.

 

  • El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.
  • El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
  • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament de el cost de les garanties.
  • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament de el cost de les garanties.

 

No obstant això, aquest termini es pot veure interromput si s'inicia qualsevol reclamació o investigació.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M