BLOG


CANVI DE CENTRE DE TREBALL

Aug 31 2021 - 6:01 AM     Tags: Laboral



Quan un canvi de centre de treball implica un canvi de residència de l’afectat, l’empresa ha de justificar l’existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que el facin necessari. L’afectat pot acceptar aquest canvi o bé extingir el contracte, amb dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats.

 

Per a determinar si el trasllat exigeix o no el canvi de residència, molts tribunals apliquen, per analogia, el concepte de «col·locació adequada» previst en la normativa per a rebutjar ofertes del SEPE quan s’està percebent prestació per atur (que la nova feina sigui en una població de fins a 30 km de radi de la localitat del domicili actual i que el temps de desplaçament d’anada i tornada no superi el 25 % de la durada de la jornada diària). No obstant, el Tribunal Suprem considera que aquests barems no són aplicables automàticament i que s’han d’analitzar cas per cas.

 

D’aquesta manera, si l’empresa no actua amb abús de dret, els trasllats de centre de feina que no exigeixen canvi de residència són part del poder de direcció, per la qual cosa no s’han de revisar pel que fa a les causes, no suposen dret a cap compensació ni donen l’oportunitat a l’afectat d’extingir el contracte ni rebre indemnització, tret que el conveni col·lectiu estableixi una regulació més favorable per als treballadors.

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M