BLOG


BAIXA MÈDICA: MATRIMONI I VACANCES

Jul 31 2022 - 8:12 AM     Tags: LaboralEl còmput dels 15 dies de permís de matrimoni s'inicia el mateix dia de celebració, llevat que el conveni digui una altra cosa. Només en cas que el matrimoni se celebri en dia no feiner, l'inici del còmput es posposa al primer dia hàbil següent (per exemple, dilluns si el matrimoni se celebra el diumenge). I, a partir d'aquí, es computen tots els dies naturals, amb independència dels festius o caps de setmana, llevat que el conveni digui una altra cosa.
Per la naturalesa del permís per matrimoni, no es pot gaudir una vegada finalitzada la situació d'IT. En cap cas aquest permís té la consideració de vacances (el gaudi de les quals sí que es trasllada):

 

💠 Atès que amb la IT l'obligació de treballar queda suspesa, no té sentit disposar dels 15 dies de permís (que estan pensats per descansar de l'activitat laboral i organitzar amb la parella la nova vida en comú).

💠 El gaudiment de les vacances és diferent: es tracta d'un dret reconegut de forma expressa a la mateixa Constitució. En conseqüència, la llei estableix que aquest descans no és substituïble per diners, i diu expressament que, en cas que les vacances coincideixin amb una baixa per IT, es poden gaudir després de la reincorporació, en els 18 mesos següents al final de l'any de la seva meritació (si la IT està relacionada amb l'embaràs, el part o la lactància, o si es tracta de la baixa per maternitat o paternitat, no hi ha límit temporal per al gaudi posterior)

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M