BLOG


AVANTATGES DE L’ASSEGURANÇA MÈDICA

Jul 31 2022 - 8:37 AM     Tags: LaboralEl pagament d'assegurances mèdiques com a retribució en espècie té un tractament fiscal molt interessant, que suposarà estalvis tant per a l'empleat com per a l'empresa. En concret, el treballador no haurà d'integrar a l'IRPF les primes satisfetes per l'empresa fins al límit de 500 euros per persona assegurada (podent ser assegurats el mateix empleat, el seu cònjuge i els seus fills). Aquest límit puja a 1.500 euros si la persona assegurada és discapacitada.


Perquè aquest tractament favorable sigui aplicable, cal que sigui la pròpia empresa la que contracti l'assegurança i figuri com a prenedora. No és vàlid, per tant, que l'empresa satisfaci una suma en efectiu al treballador perquè aquest contracti l'assegurança, o que rescabali al treballador el cost d'aquesta assegurança pagada per ell (en aquests casos les sumes satisfetes serien una retribució dinerària plenament subjecta a l'IRPF).


Els treballadors tampoc hauran de tributar pels ajuts econòmics que l'empresa els satisfaci perquè puguin fer front a despeses que tinguin per finalitat el tractament o el restabliment de la seva salut o la de la seva família. Això sí, perquè s'apliqui l'exempció cal que els ajuts serveixin per pagar despeses no cobertes per la Seguretat Social o per la mutualitat corresponent. Seria el cas, per exemple, dels serveis mèdics següents:

 

💠 Compra d'ulleres o vidres per a ulleres graduades, lents de contacte i muntures.

💠 Tractaments d'odontologia, com ara dentadura completa i parcial, empastaments, ortodòncies, endodòncies o corones.

💠 Tractaments d'oftalmologia, ortopèdia, odontologia, fisioteràpia, psiquiatria, logopèdia o educació especial no coberts per la Seguretat Social.

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M