BLOG


AGENDA MAIG

Apr 25 2021 - 9:01 PM     Tags: Fiscal • DURANT EL MES DE MAIG

  Si l'empresa té fixos discontinus, verificar si s'ha de procedir a la crida per a la temporada d'estiu.

 • DES DEL 6 DE MAIG AL 30 DE JUNY
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

 • FINS AL 20 DE MAIG
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

  • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Abril 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Abril 2021: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2021: 548, 566, 581
  • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Abril 2021. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Abril 2021: 604
 • FINS AL 31 DE MAIG

  31 de maig: diverses mesures relacionades amb la crisi sanitària derivada del Covid-19 deixen d'estar en vigor -excepte si s'acorda la seva pròrroga- (ERTEs per força major, "prohibició d'acomiadar", interrupció del còmput dels contractes temporals afectats per ERTEs de suspensió...).

 • FINS AL 31 DE MAIG
  EN GENERAL, ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT FINALITZEN AMB CINC DIES NATURALS D'ANTELACIÓ ALS TERMINIS INDICATS EN EL PRESENT CALENDARI.
  VEGI, A AQUEST EFECTE, L'ARTICLE 3 I L'ANNEX II DE L'ORDE EHA 1658/2009.

  IVA

  • Abril 2021. Autoliquidació: 303

  • Abril 2021. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Abril 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2020: 289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2020: 290

MÉS INFORMACIÓ:

< Tornar

COMPARTIR:

Facebook
Twitter
Linkedin
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M