BLOG


Com es facturen les despeses per ajornament de pagament, devolució de rebuts i interessos de demora?

Nov 01 2023 - 4:26 PM     Tags: FiscalPorten IVA?  


Ampliar Informació

Problemes de finançament a la teva empresa?

Oct 14 2023 - 7:08 AM     Tags: FiscalPots gestionar préstecs entre la teva empresa i tu, com a soci.


Ampliar Informació

La guia d'informació privilegiada per navegar els reptes diaris a la indústria del TURISME

May 13 2023 - 5:48 AM     Tags: Fiscal LaboralEls 5 secrets principals per administrar un negoci turístic d'exit. O VOLS MÉS DE 5?


Ampliar Informació

LLIURAMENT DELS CERTIFICATS PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Feb 04 2023 - 7:17 AM     Tags: Fiscal3 senzills passos per a una campanya de la renda amb èxit


Ampliar Informació

CAMPANYA DEL MODEL 347 - OPERACIONS SUPERIORS A 3.005€

Feb 01 2023 - 6:35 AM     Tags: FiscalDeclaració informativa anual que no pots oblidar de presentar


Ampliar Informació

RECUPERACIÓ DE L’IVA DELS IMPAGATS

Dec 10 2022 - 7:55 AM     Tags: FiscalRecordeu que podeu recuperar l’IVA no cobrat.


Ampliar Informació

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D'ANY

Dec 10 2022 - 7:16 AM     Tags: FiscalOptimitzeu la vostra deducció per adquisició d'habitatge habitual.


Ampliar Informació

OPCIÓ PEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D'IVA

Nov 06 2022 - 7:15 AM     Tags: FiscalEl règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la seva empresa.


Ampliar Informació

NOVA MESURA EN FAVOR DE LES ENERGIES RENOVABLES

Nov 06 2022 - 6:52 AM     Tags: FiscalIncentius per a instal·lacions d'autoconsum d'energies renovables.


Ampliar Informació

SEGON PAGAMENT DE L’IRPF

Oct 22 2022 - 5:12 AM     Tags: FiscalS’ha d’efectuar fins al pròxim 7 de novembre. 


Ampliar Informació

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

Oct 22 2022 - 4:20 AM     Tags: FiscalA l'octubre la seva empresa pot optar pel Compte Corrent Tributari per al 2023.


Ampliar Informació

CONTROL DE PAGAMENTS EN EFECTIU

Oct 21 2022 - 8:50 PM     Tags: FiscalUna de les prioritats d'Hisenda és comprovar els pagaments en efectiu.


Ampliar Informació

PAGAMENT A COMPTE DE L'IS A L'OCTUBRE

Oct 08 2022 - 9:07 PM     Tags: FiscalA l'octubre, cal fer el segon pagament a compte de l'Impost sobre Societats. Recordi com actuar si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte segons el ‘mètode de quota’


Ampliar Informació

COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS DEL 2023: LA NOVA NORMALITAT

Oct 02 2022 - 6:48 AM     Tags: Fiscal LaboralNou sistema RETA i els seus aspectes fiscals


Ampliar Informació

COM TRIBUTEN LES AJUDES I SUBVENCIONS REBUDES PER UNA PERSONA FÍSICA?

Sep 04 2022 - 3:52 PM     Tags: FiscalVegi com tributen a l'IRPF les percepcions que satisfan les administracions a particulars i empresaris.


Ampliar Informació

CONVENIÈNCIA DEL LÍSING

Jul 31 2022 - 9:22 AM     Tags: FiscalDe vegades el lísing no és la millor opció fiscal.


Ampliar Informació

DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR

Jul 31 2022 - 9:09 AM     Tags: FiscalHisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos.


Ampliar Informació

PREMIS DE JOCS EN LÍNIA

Jul 31 2022 - 8:57 AM     Tags: FiscalConegui el seu tractament especial...


Ampliar Informació

SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

Jul 31 2022 - 8:46 AM     Tags: FiscalSi externalitza part de la seva activitat, pot arribar a respondre de les obligacions tributàries de l'empresa a què subcontracti...


Ampliar Informació

NOVA DEDUCCIÓ A L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

Jul 10 2022 - 5:10 PM     Tags: FiscalS'ha aprovat una nova deducció aplicable sobre la quota de l'Impost sobre Societats.


Ampliar Informació

NOTIFICACIONS DURANT LES VACANCES

Jul 06 2022 - 4:11 AM     Tags: FiscalRecordi que hi ha uns “dies de cortesia” durant els quals Hisenda no pot enviar notificacions a la seva bústia electrònica.


Ampliar Informació

TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

Jun 26 2022 - 2:45 PM     Tags: FiscalS’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials.


Ampliar Informació

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS

Jun 19 2022 - 6:02 AM     Tags: FiscalVerifiqui a quina declaració periòdica les ha d'ingressar.


Ampliar Informació

FORMACIÓ IVA SI O NO

May 22 2022 - 7:00 AM     Tags: FiscalQuan aplicar l'IVA a la formació


Ampliar Informació

INCONSISTÈNCIES A LES DECLARACIONS

May 01 2022 - 6:11 AM     Tags: FiscalHisenda comunicarà a les societats les inconsistències detectades a les seves declaracions.


Ampliar Informació

DECLARI ELS LLOGUERS D'HABITATGE AL SEU IRPF

Apr 20 2022 - 5:12 AM     Tags: FiscalSi no els declara, acabarà suportant un cost fiscal més gran.


Ampliar Informació

RETENCIONS A L'ADMINISTRADOR

Mar 26 2022 - 9:44 PM     Tags: FiscalSi l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció...


Ampliar Informació

DESPESES REPERCUTIDES A L'INQUILÍ

Mar 13 2022 - 2:02 PM     Tags: FiscalCal aplicar IVA i retenció?


Ampliar Informació

IVA ANTERIOR A L'INICI DE L'ACTIVITAT

Feb 27 2022 - 6:19 AM     Tags: FiscalÉs deduïble i, fins i tot se'n pot sol·licitar la devolució.


Ampliar Informació

SI PAGA TOTA LA HIPOTECA…

Feb 20 2022 - 9:24 AM     Tags: FiscalAls divorcis, és habitual que un cònjuge assumeixi el pagament del 100% de la hipoteca de l'habitatge familiar, encara que només ostenti el 50% de la propietat.


Ampliar Informació

TERMINIS D'EXPEDICIÓ DE FACTURES

Feb 13 2022 - 5:14 PM     Tags: FiscalAquests terminis depenen del tipus d'operació realitzada i de si el destinatari és una empresa o un particular.


Ampliar Informació

AGENDA

Feb 03 2022 - 5:48 AM     Tags: Fiscal LaboralFEBRER 2022


Ampliar Informació

DECLARACIÓ D'OPERACIONS AMB TERCERS

Feb 02 2022 - 5:35 AM     Tags: FiscalRecordeu que la declaració d’operacions amb tercers s’ha de presentar durant el mes de febrer


Ampliar Informació

CÀLCUL DE RETENCIONS 2022

Jan 16 2022 - 6:49 AM     Tags: FiscalJa està disponible el programa d'Hisenda per calcular les retencions de les nòmines del 2022.


Ampliar Informació

MÒDULS PER AL 2022

Dec 19 2021 - 6:46 AM     Tags: FiscalS'han publicat recentment.


Ampliar Informació

PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D'ANY

Dec 12 2021 - 6:46 AM     Tags: FiscalEn tancar la comptabilitat, no oblidi computar les despeses en l'exercici correcte.


Ampliar Informació

DONATIUS A FINAL D’ANY

Nov 27 2021 - 5:20 PM     Tags: FiscalRecordi que certs donatius permeten d’aplicar incentius a l’IRPF


Ampliar Informació

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Nov 27 2021 - 4:55 PM     Tags: FiscalRecordeu la possibilitat d'aportar diners al vostre pla de pensions durant el 2021, per reduir la tributació a l'IRPF


Ampliar Informació

IVA D'IMPORTACIÓ

Nov 07 2021 - 3:26 PM     Tags: FiscalDurant el mes de novembre pots optar per diferir l'IVA d'importació


Ampliar Informació

PLUSVÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

Nov 07 2021 - 2:43 PM     Tags: FiscalS’ha declarat la inconstitucionalitat del sistema de càlcul de la plusvàlua municipal


Ampliar Informació

ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA AL PROPI HABITATGE

Oct 27 2021 - 4:32 AM     Tags: FiscalQuines despeses es poden deduir a l’IRPF?


Ampliar Informació

OPCIÓ PEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D'IVA

Oct 27 2021 - 4:21 AM     Tags: FiscalEl règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la vostra empresa.


Ampliar Informació

INFORMACIÓ D’OPERACIONS VINCULADES

Oct 19 2021 - 4:33 AM     Tags: FiscalSi la vostra empresa va dur a terme operacions vinculades durant l’exercici 2020, és possible que aquest mes de novembre hagi de presentar el model 232


Ampliar Informació

IRPF. DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA

Oct 13 2021 - 4:23 AM     Tags: FiscalRecentment s’han aprovat noves deduccions en aquesta matèria


Ampliar Informació

CANVIS EN LA LLISTA DE MOROSOS

Sep 29 2021 - 5:13 AM     Tags: FiscalRecentment s’han introduït canvis en la composició de la llista de morosos tributaris que es publica cada any.


Ampliar Informació

DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

Sep 14 2021 - 7:38 PM     Tags: FiscalEl 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2020.


Ampliar Informació

BONIFICACIONS EN L’IAE

Sep 07 2021 - 1:20 PM     Tags: FiscalComproveu si algunes de les bonificacions existents al vostre municipi són aplicables a la vostra empresa


Ampliar Informació

AGENDA 2021

Sep 01 2021 - 4:27 AM     Tags: Fiscal LaboralA tenir en compte per Setembre


Ampliar Informació

NOUS RECÀRRECS PER INGRÉS FORA DE TERMINI

Aug 24 2021 - 4:51 AM     Tags: FiscalS'han reduït els recàrrecs per ingressos fora de termini sense requeriment previ ...


Ampliar Informació

PAGAMENTS EN EFECTIU. NOUS LÍMITS

Aug 24 2021 - 4:46 AM     Tags: FiscalS'han reduït els límits dels pagaments en efectiu


Ampliar Informació

SERVEIS A PARTICULARS

Aug 09 2021 - 9:55 PM     Tags: FiscalNo oblidis afegir l’IVA en les teves propostes de serveis a particulars


Ampliar Informació

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Jul 10 2021 - 10:11 PM     Tags: FiscalTeniu dret de sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts que poguéssiu haver efectuat a l’Administració Tributària.


Ampliar Informació

COM DEMANAR UN CERTIFICAT DE CORRENT DE PAGAMENT?

Jul 08 2021 - 8:53 PM     Tags: Fiscal LaboralT'ajudo a demanar el certificat de corrent de pagament de la seguretat social i d'hisenda


Ampliar Informació

DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR

Jul 04 2021 - 3:44 PM     Tags: FiscalHisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos


Ampliar Informació

COM ES RETRIBUEIXEN LES VACANCES QUAN HI HA PERÍODES D'AMPLIACIÓ DE JORNADA?

Jul 01 2021 - 4:41 AM     Tags: FiscalLa retribució durant el període en què es gaudeix de les vacances ha de ser similar a la que es percebria si es prestessin serveis efectius.


Ampliar Informació

CANVIS EN LES VENDES A DISTÀNCIA I FINESTRETA ÚNICA

Jun 29 2021 - 6:32 AM     Tags: FiscalS’han publicat normas que expliquen el funcionament de la nova finestreta única


Ampliar Informació

AGENDA JULIOL 2021

Jun 28 2021 - 9:55 PM     Tags: Fiscal LaboralQue cal tenir present en el mes de juliol?


Ampliar Informació

LA CAMPANYA DE LA RENDA 2020 CONCLOU EL DIMECRES DIA 30

Jun 23 2021 - 4:38 AM     Tags: FiscalEl termini per presentar declaracions de la renda a ingressar amb domiciliació bancària acaba aquest divendres


Ampliar Informació

RESPOSTA DE REQUERIMENT

Jun 22 2021 - 8:37 PM     Tags: FiscalSi rebeu un requeriment d’Hisenda, no us espanteu: no implica l’inici d’una revisió en profunditat.


Ampliar Informació

REDUCCIÓ PER NO RECÓRRER LES SANCIONS

Jun 21 2021 - 8:21 PM     Tags: FiscalEstà previst que aquesta reducció augmenti del 25 % actual al 40 %


Ampliar Informació

TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

Jun 21 2021 - 7:44 PM     Tags: FiscalS’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials.


Ampliar Informació

TRIBUTACIÓ EN MÒDULS - ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Jun 18 2021 - 4:32 AM     Tags: FiscalQuins son els requisits i obligacions per la tributació en mòduls?


Ampliar Informació

Transposició de dues directives de la UE sobre l'IVA d'el comerç electrònic

Jun 17 2021 - 5:21 AM     Tags: FiscalEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento del IVA, con el objetivo de culminar la transposición de dos directivas comunitarias sobre el IVA del comercio electrónico


Ampliar Informació

APROVAT EL MODEL DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2020

Jun 14 2021 - 9:01 PM     Tags: FiscalS’ha aprovat el model de declaració de l’impost sobre societats de 2020


Ampliar Informació

BÉNS ADQUIRITS ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 1994

Jun 14 2021 - 8:36 PM     Tags: FiscalEn cas de venda, el guany obtingut té un tractament especial en l’IRPF


Ampliar Informació

Entra en vigor el recàrrec de l'Ajuntament de Barcelona a l'IEET

Jun 09 2021 - 8:40 PM     Tags: FiscalEntra en vigor el  recàrrec municipal aprovat per l’Ajuntament de Barcelona en relació amb l'impost sobre les estades en establiments turístics


Ampliar Informació

INCORPORACIÓ DE FILLS A L'EMPRESA

Jun 08 2021 - 8:46 PM     Tags: FiscalAlguns empresaris porten a terme operacions artificioses per a donar entrada als seus fills al negoci, i això pot tenir conseqüències fiscals negatives.


Ampliar Informació

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2020

Jun 08 2021 - 8:42 PM     Tags: FiscalAlgunes persones físiques també estan obligades a presentar la declaració d’aquest impost


Ampliar Informació

COMPROVACIÓ DE VALOR D’IMMOBLES

Jun 08 2021 - 8:30 PM     Tags: FiscalEls pèrits de l’administració han de visitar els immobles el valor del qual es discuteix


Ampliar Informació

MÒDULS I DIES SENSE ACTIVITAT

Jun 02 2021 - 8:18 PM     Tags: FiscalSi tributeu en mòduls, recordeu algunes mesures anticovid que podeu aplicar a la declaració de l’IRPF


Ampliar Informació

ESCISSIÓ: COM FUNCIONA?

May 29 2021 - 9:37 PM     Tags: Fiscal MercantilSi una empresa porta a terme dues o més activitats, una escissió pot ser una bona manera de separar els riscos dels dos negocis.


Ampliar Informació

INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT

May 29 2021 - 9:04 PM     Tags: FiscalRecordeu com tributen les indemnitzacions per acomiadament en l’IRPF


Ampliar Informació

DECLARACIÓ DE LLOGUERS TURÍSTICS

May 26 2021 - 4:52 PM     Tags: FiscalEs reintrodueix l’obligació de presentar la «Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics»


Ampliar Informació

AGENDA JUNY 2021

May 26 2021 - 4:39 PM     Tags: Fiscal LaboralQue cal tenir present en el mes de juny?


Ampliar Informació

AJORNATMENT DEL PAGAMENT DE L'IRPF

May 24 2021 - 8:20 PM     Tags: FiscalSi el resultat de la declaració de l’IRPF us resulta a ingressar, recordeu que disposeu de diverses opcions per a ajornar el pagament


Ampliar Informació

SOFTWARE DE DOBLE ÚS

May 17 2021 - 6:23 PM     Tags: FiscalL’ús d’aquest serà sancionat severament


Ampliar Informació

NOVETATS EN L’IVA

May 17 2021 - 5:59 PM     Tags: FiscalA partir de l’1 de juliol de 2021 s’introdueixen canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic


Ampliar Informació

IMMOBLES DE NO RESIDENTS

May 11 2021 - 3:44 PM     Tags: FiscalMoltes persones que no resideixen a Espanya tenen immobles al nostre país. Han de presentar IRPF per aquest motiu?


Ampliar Informació

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS

May 06 2021 - 8:56 PM     Tags: Fiscal LaboralUna sentència recent del Tribunal Suprem dona arguments als contribuents davant dels criteris restrictius d’Hisenda


Ampliar Informació

REGULARITZACIÓ DE PÈRDUES

May 06 2021 - 8:43 PM     Tags: FiscalSi els socis volen regularitzar les pèrdues de la seva empresa, tenen una opció per a evitar els costos de notari i registre.


Ampliar Informació

IMPAGATS: DEDUÏBLES ALS TRES MESOS

May 06 2021 - 8:34 PM     Tags: FiscalEn les declaracions dels exercicis de 2020 i de 2021, les empreses de dimensió reduïda ja es poden deduir els impagats tres mesos després que venci el pagament


Ampliar Informació

MÒDULS 2020 PER A AGRICULTORS I RAMADERS

May 02 2021 - 4:28 PM     Tags: FiscalS’ha publicat l’ordre que els redueix els mòduls per circumstàncies excepcionals.


Ampliar Informació

RENDA WEB: DADES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

May 02 2021 - 4:05 PM     Tags: FiscalLes dades dels llibres registre es poden traslladar automàticament a la declaració


Ampliar Informació

AGENDA MAIG

Apr 25 2021 - 8:59 PM     Tags: FiscalQue tenir en compte durant el mes de maig?


Ampliar Informació

PRESTACIONS I AJUDES A AUTÒNOMS PER A PAL·LIAR LA CRISI

Apr 25 2021 - 8:35 PM     Tags: FiscalCom tributen a l’IRPF?


Ampliar Informació

DECLARACIÓ DE MECANISMES TRANSFRONTERERS

Apr 18 2021 - 2:12 PM     Tags: FiscalEstà el meu assessor obligat a comunicar les operacions de planificació fiscal en què ha participat la meva empresa?


Ampliar Informació

IMMOBLES LLOGATS NOMÉS UNA PART DE L’ANY

Apr 18 2021 - 2:04 PM     Tags: FiscalUna sentència recent ha aclarit quant s’ha de tributar per IRPF durant els períodes en què aquests immobles estan desocupats.


Ampliar Informació

VENDA D’ACCIONS I DECLARACIÓ DE L’IRPF

Apr 11 2021 - 4:11 PM     Tags: FiscalCalculeu correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar al vostre IRPF


Ampliar Informació

Sol·licitud del fraccionament en Renda per ERTO

Apr 08 2021 - 8:13 PM     Tags: FiscalDocumentació per sol·licitar el fraccionament en Renda per ERTO


Ampliar Informació

PAGAMENTS ERRONIS DEL SEPE

Apr 08 2021 - 5:21 AM     Tags: FiscalDurant l’any 2020 el SEPE va calcular erròniament algunes prestacions per atur, i ara s’apropa la campanya de l’IRPF


Ampliar Informació

Nou impost emissions CO2

Apr 06 2021 - 5:56 PM     Tags: Fiscal TrànsitNou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

 


Ampliar Informació

AGENDA ABRIL 2021

Mar 30 2021 - 5:43 AM     Tags: FiscalQuins impostos i taxes venen a l'Abril?


Ampliar Informació

Novetats Renda 2020

Mar 25 2021 - 8:32 AM     Tags: FiscalINICI DE LA CAMPANYA EL 7 D'ABRIL DE 2021


Ampliar Informació

MÒDULS: TREBALLADORS EN ERTO

Mar 24 2021 - 6:08 AM     Tags: FiscalEls empresaris (persones físiques) que tributen al règim de mòduls poden declarar menys rendiment si algun dels seus empleats va estar en ERTO


Ampliar Informació

AJORNAMENT D'AUTOLIQUIDACIONS DEL PRIMER TRIMESTRE

Mar 17 2021 - 3:59 PM     Tags: FiscalS'ha ampliat el termini durant el qual no es pagaran interessos


Ampliar Informació

ERTO I OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Mar 18 2021 - 6:13 AM     Tags: FiscalMolts treballadors afectats per ERTO hauran de presentar declaració d’IRPF de 2020


Ampliar Informació

CERTIFICAT DE RETENCIONS DE PRESTACIONS

Mar 11 2021 - 6:18 AM     Tags: Fiscal 

Ja es pot obtenir el certificat de retencions de l’IRPF de qui hagi percebut alguna prestació de la Seguretat Social durant l’any 2020.


Ampliar Informació

La reinversió en habitatge habitual atorga dret a l'exempció en IRPF

Mar 10 2021 - 7:37 AM     Tags: FiscalEl TS fixa que la reinversió en un habitatge habitual en fase de construcció dins el termini de dos anys atorga dret a l'exempció en l'IRPF


Ampliar Informació
Newsletter Consulting i Assessoria Garvi

Newsletter

Vols mantenir la teva empresa informada i sempre al dia? Subscriu-te a la nostra Newsletter:

 

SUBSCRIURE'M